گویند

نگو نیستم

 تا دیگران گویند عاقبت دوست داشتن چنین است

 نگو بی وفا بود

 نه

                     جبری در کار بود

 دل

           در ره عقل

                                بسوخت

/ 1 نظر / 15 بازدید
مریم

نگو نیستم... نگو بی وفا بود....نه! جبری در کار بود!!!!!!! امان از این جبرهای در میان!